Tôi sẽ làm từ điển Việt-Nhật

ベトナム語

Xin chào, mọi người!!

Sau khi đến Việt nam thì đã gặp khó khăn.

Đó là hiện nay, vẫn chưa có từ điển nào tốt dể học tiếng Việt.

Nổi tiếng nhất đó là từ điển mazii nhưng mà vẫn có những từ dịch sai nên cái gì là đúng nhất thì tôi không biết.

Ví vậy tôi muốn thay đổi việc này.

Tôi nghĩ tư bản thân mình làm sẽ nhanh hơn.

Muốn làm từ điển như thế nào

Tôi sẽ làm từ điển hướng tới những người học tiếng Nhật hoặc tiếng Việt.

Yêu cầu là như vậy.

  • có thể tra bắng tiếng Ang, tiếng Việt và tiếng Nhật.
  • khi nhìn vào kết quả tìm kiếm sẽ không bị rối vì có nhiều ý nghĩa.
  • (tùy chọn)tốt nêu có câu ví dụ.
  • (tùy chọn)câu ví dụ sẽ có tính thực tế hoặc là những câu tốt đẻ học tiếng.

Hiện tại của Việt-Nhật từ điển

Bây giờ Tôi đang làm từ điền.

Số lượng từ vựng dăng lên vẫn chưa nhiều.

Tôi muốn thêm nhiều câu ví dụ nhưng mà chưa dư giả thời gian.

Bây giờ đang đăng ký từ vựng.

Tôi sẽ chỉ dăng từ vựng lên.

Tôi không biết từ điển này có ích hay không nhưng mà tôi thử làm cho mọi người.

Dưới đây là từ điển Việt-Nhật đang trong giai đoạn hoàn thành.
https://muoilog.xyz/dictionary/

 See you!!

タイトルとURLをコピーしました