ベトナム語

スポンサーリンク
ベトナム語

Tôi sẽ làm từ điển Việt-Nhật

Xin chào, mọi người!! Sau khi đến Việt nam thì đã gặp khó khăn. Đó là hiện nay, vẫn chưa có từ điển nào tốt dể học tiếng Việt. Nổi tiếng nhất đó là từ điển mazii nhưng mà vẫn có những từ dịch sai nên cái gì là đúng nhất thì tôi không biết. Ví vậy tôi muốn thay đổi việc này. Tôi nghĩ tư bản thân mình làm sẽ nhanh hơn.
スポンサーリンク